poznaj nas

Znajdź najbliższą jednostkę

Struktura Organizacji Harcerzy obejmuje zuchy (lat 7-11), harcerzy (lat 11-15), wędrowników (od 15 lat), instruktorów, instruktorki zuchowe oraz osoby powołane do pełnienia funkcji w Głównej Kwaterze Harcerzy.

Struktura Organizacji Harcerek obejmuje skrzaty (lat 4-7), zuchy (lat 7-11), harcerki (lat 11-15), wędrowniczki (od 15 lat), instruktorki oraz osoby powołane do pełnienia funkcji w Głównej Kwaterze Harcerek.

śledź nas

gdzie działamy