Związek Harcerstwa Polskiego działa nieprzerwanie przez ponad sto lat. Jest on prawno-organizacyjną kontynuacją przedwojennego harcerstwa i stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na zasadach założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, a rozwiniętych i dostosowanych do potrzeb polskiej młodzieży.

Ciągłość ideowa i wspólne dążenie do celu zawarte w naszym Prawie i Przyrzeczeniu pozwalają nam zachować jedność organizacyjną, mimo że jesteśmy rozsiani po całym świecie. Działamy w Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Łączy nas to samo Przyrzeczenie, które składały kolejne pokolenia:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.

Nienaruszalna Ciągłość Prawno-Organizacyjna

poznaj nas

Znajdź najbliższą jednostkę

Struktura Organizacji Harcerzy obejmuje zuchy (lat 7-11), harcerzy (lat 11-15), wędrowników (od 15 lat), instruktorów, instruktorki zuchowe oraz osoby powołane do pełnienia funkcji w Głównej Kwaterze Harcerzy.

Struktura Organizacji Harcerek obejmuje skrzaty (lat 4-7), zuchy (lat 7-11), harcerki (lat 11-15), wędrowniczki (od 15 lat), instruktorki oraz osoby powołane do pełnienia funkcji w Głównej Kwaterze Harcerek.

śledź nas

gdzie działamy